Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Jugendinstituts

Name Telefon E-Mail
A
Adolphs, Charlotte +49 89 62306-290 adolphs@dji.de
Dr. Alt, Christian +49 89 62306-239 alt@dji.de
Alt, Philipp +49 89 62306-365 palt@dji.de
Angioni, Jessica +49 89 62306-274 angioni@dji.de
Dr. Aretin, Felicitas von, Dr.phil. +49 89 62306-258 aretin@dji.de
Arnoldt, Bettina, Dipl.Päd. +49 89 62306-334 arnoldt@dji.de
Arshadipour, Azam +49 89 62306-542 arshadipour@dji.de
Austin-Cliff, George +49 89 62306-331 austincliff@dji.de
B
Bader, Samuel +49 89 62306-381 sbader@dji.de
Baisch, Benjamin, Dipl.-Päd., M.A. +49 89 62306-384 baisch@dji.de
Basgier, Matias +49 89 62306-132 matias.basgier@dji.de
Bauereiss, Renate, M.A. +49 89 62306-266 bauereiss@dji.de
Bayer, Hiltrud, M.A. +49 89 62306-275 bayer@dji.de
Beierle, Sarah, Dipl. Soz. Wiss. +49 345 68178-48 beierle@dji.de
Berg-Lupper, Ulrike, Dipl.-Soz. +49 89 62306-224 berg@dji.de
Dr. Berngruber, Anne, Dipl.-Sozialwirtin +49 89 62306-591 berngruber@dji.de
Dr. Bernhardt, Janine +49 89 62306-187 bernhardt@dji.de
Dr. Berth, Felix, M.A. +49 89 62306-595 berth@dji.de
Betche, Pauline +49 345 68178-58 betche@dji.de
Beutin, Anna, M.A. Erziehungswissenschaften +49 89 62306-383 beutin@dji.de
Bieker, Iris, Dipl.-Informationswirtin (FH) +49 89 62306-134 iris.bieker@dji.de
Birke, Manja +49 345 68178-41 birke@dji.de
Birkhold, Ulrike +49 89 62306-242 birkhold@dji.de
Dr. Bischoff, Ursula, Dipl.-Soz. +49 345 68178-32 bischoff@dji.de
Dr. Blatter, Kristine, Dipl.-Psych. +49 89 62306-206 blatter@dji.de
Blauig-Schaaf, Norbert +49 341 993923-14 blauig-schaaf@dji.de
Dr. Bloem, Simone bloem@dji.de
Bocu, Büsra +49 89 62306-185 buesra.bocu@dji.de
Bogner, Florian +49 345 68178-22 bogner@dji.de
Böhm, Annette +49 89 62306-298 annette.boehm@dji.de
Dr. Born-Rauchenecker, Eva, M.A. +49 89 62306-294 born@dji.de
Dr. Bovenschen, Ina, Dipl.-Psych. +49 89 62306-167 bovenschen@dji.de
Brand, Alina +49 345 68178-86 abrand@dji.de
Braun, Dominik +49 89 62306-379 dobraun@dji.de
Braun, Elisabeth +49 89 62306-122 ebraun@dji.de
Brielmaier, Julia +49 89 62306-354 brielmaier@dji.de
Brock, Michael +49 345 68178-25 brock@dji.de
Burger, Silke +49 89 62306-256 sburger@dji.de
Burschel, Maria, Diplom Soziologin +49 89 62306-327 burschel@dji.de
Dr. Buschle, Christina +49 89 62306-231 buschle@dji.de
Dr. Buschmeyer, Anna +49 89 62306-220 buschmeyer@dji.de
C
Dr. Castiglioni, Laura, Dipl. Pol.Wiss. +49 89 62306-423 castiglioni@dji.de
D
Dahlke, Juliane +49 89 62306-247 dahlke@dji.de
Danner, Sophia +49 89 62306-247 danner@dji.de
Derr, Regine, Dipl.-Soz. +49 89 62306-285 derr@dji.de
Dialer, Carmen, M.A. +49 89 62306-348 dialer@dji.de
Diebler, Peggy +49 341 993923-15 diebler@dji.de
Dieterle, Elisabeth, M.A. +49 89 62306-589 dieterle@dji.de
Dittmann-Wolf, Aline, M.A. +49 89 62306-364 dittmann-wolf@dji.de
Dohna, Dido zu +49 89 62306-257 dohna@dji.de
Dölle, Bernhard +49 89 62306-165 bernhard.doelle@dji.de
Dosch, Nadine +49 89 62306-247 dosch@dji.de
Durand, Judith, Dipl. Päd. +49 89 62306-235 durand@dji.de
E
Eberlein, Noemi, M.A. +49 89 62306-422 eberlein@dji.de
Ehnert, Katrin, M.A. +49 345 68178-72 ehnert@dji.de
Eichmann, Veronika +49 89 62306-206 eichmann@dji.de
Elgner, Melanie +49 341 993923-18 elgner@dji.de
Engel, Juliane, M.A. +49 89 62306-125 engel@dji.de
Dr. Entleitner-Phleps, Christine, Dr.phil. +49 89 62306-153 entleitner-phleps@dji.de
Eppinger, Sabeth, MA +49 89 62306-378 eppinger@dji.de
Dr. Erhard, Katharina +49 89 62306-128 erhard@dji.de
F
Fehser, Stefan +49 345 68178-73 fehser@dji.de
Fesenmeir, Johanna +49 89 62306-571 fesenmeir@dji.de
Feucht, Alexander +49 89 62306-154 alexander.feucht@dji.de
Dr. Figlestahler, Carmen, M.A. +49 345 68178-34 figlestahler@dji.de
Fischer, Astrid +49 89 62306-160 astrid.fischer@dji.de
Dr. Fischer, Thomas A., Dipl.-Päd. +49 89 62306-292 tfischer@dji.de
Dr. Flämig, Katja +49 345 68178-24 flaemig@dji.de
Fleckenstein, Denise, M.A. +49 89 62306-177 fleckenstein@dji.de
Frank, Carola, M.A. +49 89 62306-268 cfrank@dji.de
Franz, Karola +49 89 62306-254 franz@dji.de
Fritz, Meike +49 89 62306-135 meike.fritz@dji.de
Furthmüller, Peter, Dipl.-Soz. +49 89 62306-262 furthmueller@dji.de
G
Gabler, Angela +49 89 62306-202 angela.gabler@dji.de
Gaigl, Anna, M.A. Pädagogik Univ. gaigl@dji.de
Gandlgruber, Monika, Dipl.-Kfm. +49 89 62306-147 gandlgruber@dji.de
Ganzevoort, Sylvie +49 89 62306-319 ganzevoort@dji.de
Dr. Gaupp, Nora, Dipl. Psych. +49 89 62306-324 gaupp@dji.de
Gedon, Benjamin +49 89 62306-200 gedon@dji.de
Dr. Geier, Boris, Dipl. Psych. +49 89 62306-144 geier@dji.de
Dr. Geiger, Kristina +49 89 62306-424 kgeiger@dji.de
Gerber, Christine, Dipl. Soz. Päd; M.A. ... +49 89 62306-590 gerber@dji.de
Gerharz, Sophia Helene +49 89 62306-133 gerharz@dji.de
Dr. Gerleigner, Susanne +49 89 62306-304 gerleigner@dji.de
Gerum, Maria Magdalena, M.A. Soziologie +49 89 62306-253 gerum@dji.de
Gessler, Angélique +49 89 62306-307 gessler@dji.de
Gille, Martina, Dipl.-Soz. +49 89 62306-127 gille@dji.de
Gillert, Arndt +49 89 62306-392 gillert@dji.de
Glaser, Michaela, M.A. +49 345 68178-20 glaser@dji.de
Gleich, Reinhard +49 89 62306-123 reinhard.gleich@dji.de
Dr. Göricke, Petra, Dipl.-Ing. +49 345 68178-11 goericke@dji.de
Grahneis, Anja anja.grahneis@dji.de
Gräml, Bernd +49 89 62306-158 bernd.graeml@dji.de
Dr. Greischel, Henriette +49 89 62306-365 greischel@dji.de
Greitemeier, Ute, Dipl.-Soz. +49 89 62306-277 greitemeier@dji.de
Dr. Greuel, Frank, Dipl.Päd. +49 345 68178-29 greuel@dji.de
Grgic, Mariana, Dipl. Soz. +49 89 62306-168 grgic@dji.de
Großkurth, Heike, Dipl. Soz. +49 89 62306-415 grosskurth@dji.de
Dr. Groth, Katarina, Psychologin, M.Sc. +49 89 62306-225 groth@dji.de
Gruber, Anne-Christine +49 89 62306-678 agruber@dji.de
Dr. Gruber, Carola +49 89 62306-350 cgruber@dji.de
Gruber, Veronika, Dipl. Soz. +49 89 62306-362 gruber@dji.de
Grunow, Daniel +49 345 68178-54 grunow@dji.de
Dr. Guglhör-Rudan, Angelika +49 89 62306-216 guglhoer@dji.de
Gulowski, Rebecca, MA +49 89 62306-312 gulowski@dji.de
H
Hädicke, Maximiliane, M.mel. +49 345 68178-78 haedicke@dji.de
Hahn, Benjamin +49 89 62306-193 bhahn@dji.de
Dr. Hahn, Sophie, Dipl. Soz. hahn@dji.de
Hammermann, Kristina +49 345 68178-22 hammermann@dji.de
Hank, Dominik +49 89 62306-377 hank@dji.de
Hanke, Sarah, Syndikusrechtsanwältin +49 89 62306-502 sarah.hanke@dji.de
Hansjakob, Johanna, Dipl.Soz. +49 89 62306-297 hansjakob@dji.de
Dr. Hanssen, Kirsten +49 89 62306-148 hanssen@dji.de
Harring, Dana, M.A. +49 89 62306-387 harring@dji.de
Hartl, Johann, Dipl.Päd. (Univ.) +49 89 62306-357 jhartl@dji.de
Hartmann, Rüdiger +49 89 62306-243 hartmann@dji.de
Dr. Haubrich, Karin, Dipl.-Soz. +49 89 62306-174 haubrich@dji.de
Hauptenbuchner, Julia +49 89 62306-390 hauptenbuchner@dji.de
Heene, Sabine +49 89 62306-299 heene@dji.de
Hein, Monica +49 89 62306-203 monica.hein@dji.de
Heins, Gabriele, Dipl.-Wirtschaftsing. +49 89 62306-404 gabriele.heins@dji.de
Dr. Heintz-Martin, Valerie, Ph.D., Dipl. Soz. +49 89 62306-543 heintz-martin@dji.de
Heinze, Franziska +49 345 68178-53 heinze@dji.de
Dr. Heitkötter, Martina +49 89 62306-408 heitkoetter@dji.de
Heland, Cornelia heland@dji.de
Dr. Hellfritz, Karina-Linnéa +49 89 62306-371 hellfritz@dji.de
Dr. Hemming, Karen, Dipl.-Soz. +49 345 68178-51 hemming@dji.de
Dr. Herding, Maruta +49 345 68178-18 herding@dji.de
Hetz, Christian +49 89 62306-360 christian.hetz@dji.de
Heuberger, Stephan +49 89 62306-251 heuberger@dji.de
Dr. Heydrich-Riedl, Erika +49 89 62306-159 erika.heydrich-riedl@dji.de
Hoch, Carolin, Dipl.-Soz. +49 345 68178-43 hoch@dji.de
Hofele, Uta, M.A. hofele@dji.de
Hofherr, Stefan, Dipl. Soz. +49 89 62306-303 hofherr@dji.de
Hofmann-Lun, Irene, Dipl.-Soz. +49 89 62306-236 hofmann@dji.de
Dr. Hofmann-van de Poll, Frederike, M.A. P... +49 89 62306-109 fhofmann@dji.de
Hohnstein, Sally, M.A. +49 345 68178-46 hohnstein@dji.de
Holthusen, Bernd, Dipl.-Pol. +49 89 62306-101 holthusen@dji.de
Holzwig, Anet +49 89 62306-229 holzwig@dji.de
Dr. Hoops, Sabrina, Dipl.-Päd. +49 89 62306-267 hoops@dji.de
Hornfeck, Fabienne, M.Sc. +49 89 62306-240 hornfeck@dji.de
Huber, Anna, M.A. Soziologie +49 89 62306-314 anhuber@dji.de
Dr. Hubert, Sandra, Dipl.Soz.Wiss. +49 89 62306-342 hubert@dji.de
Hummel, Steven +49 345 68178-61 shummel@dji.de
Hüsken, Katrin, Dipl.-Psych. +49 89 62306-288 huesken@dji.de
I
Ignaszewski, Susanne +49 345 68178-35 ignaszewski@dji.de
Isermann, Maren, Dipl.-Betriebswirtin (FH) +49 89 62306-338 maren.isermann@dji.de
J
Jacob, Katja, Dipl. Kff. (FH) +49 89 62306-354 jacob@dji.de
Jähnert, Alexandra, M.A. +49 89 62306-601 jaehnert@dji.de
Dr. Jakob, Maria +49 345 68178-80 jakob@dji.de
Jakoby, Anne anne.jakoby@dji.de
Dr. Jentsch, Birgit +49 89 62306-194 jentsch@dji.de
Johann, Tobias +49 345 68178-77 johann@dji.de
Dr. Jukschat, Nadine +49 345 68178-76 jukschat@dji.de
Dr. Jurczyk, Karin +49 89 62306-255 jurczyk@dji.de
Jurisch, Yvonne, Dipl.-Pol. +49 89 62306-133 jurisch@dji.de
K
Dr. Kadera, Stepanka +49 89 62306-503 kadera@dji.de
Prof. Dr. Kalicki, Bernhard +49 89 62306-204 kalicki@dji.de
Kämpfe, Gabriele +49 345 68178-14 kaempfe@dji.de
Kanamüller, Alexander +49 89 62306-430 kanamueller@dji.de
Kappler, Selina, M.A. +49 89 62306-156 kappler@dji.de
Kattner, Meral-Roswitha +49 89 62306-164 meral.kattner@dji.de
Keilberth, Daniela +49 89 62306-126 keilberth@dji.de
Kern, Theresa kern@dji.de
Kießling, Silvia, Dipl.-Betriebswirtin +49 89 62306-152 silvia.kiessling@dji.de
Dr. Kindler, Heinz, Dipl. Psych. +49 89 62306-245 kindler@dji.de
Klammt, Astrid +49 89 62306-351 klammt@dji.de
Klaß, Anne Svea +49 341 993923-18 klass@dji.de
Dr. Klein-Zimmer, Kathrin +49 89 62306-349 klein-zimmer@dji.de
Kleinschrot, Leonie +49 89 62306-253 kleinschrot@dji.de
Kleint, Isabell +49 345 68178-60 kleint@dji.de
Dr. Klinkhammer, Nicole +49 89 62306-197 nklinkhammer@dji.de
Knöpfle, Gerlinde +49 89 62306-421 knoepfle@dji.de
Kokodynsky-Haas, Christina +49 89 62306-233 kokodynsky@dji.de
Kolsch, Sebastian +49 89 62306-178 sebastian.kolsch@dji.de
Prof. Dr. König, Anke +49 89 62306-313 koenig@dji.de
König, Frank, Dipl.-Pol.; Dipl.-Soz.Päd. +49 345 68178-36 fkoenig@dji.de
Kosian, Nele Sophia +49 89 62306-328 kosian@dji.de
Köster, Klara +49 89 62306-390 koester@dji.de
Köstner, Brita Maria, M.A. +49 89 62306-241 koestner@dji.de
Kott-Hautmann, Alexandra +49 89 62306-159 alexandra.kott-hautmann@dji.de
Kratz, Joanna, M.A. Pädagogik Univ. kratz@dji.de
Kratzlmeier, Ute +49 89 62306-272 kratzlmeier@dji.de
Kreitmeir, Brigitte +49 89 62306-157 brigitte.kreitmeir@dji.de
Dr. Krell, Claudia, Dipl. Psych. +49 89 62306-310 krell@dji.de
Kriesel, Nicolai +49 89 62306-390 kriesel@dji.de
Krüger, Christina +49 89 62306-312 krueger@dji.de
Dr. Kuger, Susanne +49 89 62306-322 kuger@dji.de
Küppers, Lara +49 89 62306-296 kueppers@dji.de
Küster, Ernst-Uwe, Dipl.-Päd. +49 89 62306-361 kuester@dji.de
L
Laffrenzen, Nicole +49 89 62306-163 nicole.laffrenzen@dji.de
Dr. Langmeyer-Tornier, Alexandra langmeyer@dji.de
Dr. Langner, Carsta +49 345 68178-56 clangner@dji.de
Langner, Joachim, M.A. +49 345 68178-38 jlangner@dji.de
Laux, Norbert, Dipl.-Ing., Dipl.-Theol. +49 89 62306-284 norbert.laux@dji.de
Lechner, Claudia, Dipl. Soz. +49 89 62306-315 clechner@dji.de
Lenz, Beatrice +49 89 62306-488 blenz@dji.de
Dr. Leser, Cornelia +49 341 993923-16 leser@dji.de
Lichtenberger, Marie +49 89 62306-325 lichtenberger@dji.de
Liel, Christoph, M.A. Soziale Arbeit +49 89 62306-232 liel@dji.de
Dr. Lien, Shih-cheng +49 89 62306-389 lien@dji.de
Lillig, Susanna, Dipl.-Psych. +49 89 62306-599 lillig@dji.de
Lipowski, Hilke, M.A. +49 89 62306-347 lipowski@dji.de
Lippert, Kerstin, Dipl.-Soziologin +49 89 62306-271 lippert@dji.de
Dr. Lochner, Susanne Patricia, Dipl. +49 89 62306-567 lochner@dji.de
Loick Molina, Steffen, M.A. +49 89 62306-363 loick@dji.de
Lorenz, Alexander, M.A. +49 341 993923-11 lorenz@dji.de
Lorenz, Simon, M.A. +49 89 62306-568 slorenz@dji.de
Dr. Lüders, Christian +49 89 62306-210 lueders@dji.de
Lutz, Hannah +49 89 62306-328 lutz@dji.de
Lützenkirchen, Ralf +49 89 62306-124 ralf.luetzenkirchen@dji.de
Dr. Lux, Ulrike, Dipl. Psych. +49 89 62306-117 ulux@dji.de
Lwowski, Bernadette +49 89 62306-115 lwowski@dji.de
M
Macion, Andrea, M. A. +49 89 62306-218 macion@dji.de
Mahl, Franciska, Dipl.Soz. +49 345 68178-17 mahl@dji.de
Mairhofer, Andreas +49 89 62306-105 mairhofer@dji.de
Maly-Motta, Hanna Lena, M.A. +49 89 62306-212 maly-motta@dji.de
Martin, Andrea, M.A. +49 89 62306-594 martin@dji.de
Martin, Julian +49 345 68178-68 jmartin@dji.de
März, Anke +49 345 68178-30 maerz@dji.de
Mau, Stefanie, Dipl. Medienwissenschaftlerin mau@dji.de
Mayer, Marie Sophie +49 89 62306-274 msmayer@dji.de
Mayr, Lena +49 89 62306-392 lmayr@dji.de
Dr. Meiner-Teubner, Christiane, M.A. +49 231 755-8188 meiner-teubner@dji.de
Meise, Theresa meise@dji.de
Meyer, Rosalie, M.A. +49 89 62306-138 rmeyer@dji.de
Michl, Stefan, M.A. +49 89 62306-425 michl@dji.de
Miehlbradt, Laura, M.A. +49 89 62306-221 miehlbradt@dji.de
Dr. Milbradt, Björn +49 345 68178-37 milbradt@dji.de
Mögling, Tatjana, Dipl. Phil. +49 345 68178-26 moegling@dji.de
Mohrherr, Claudia +49 89 62306-346 mohrherr@dji.de
Müller, Dagmar, Dipl.-Soz.Wiss. +49 89 62306-176 dmueller@dji.de
Müller, Jasmin +49 89 62306-309 jamueller@dji.de
Müller, Matthias, M.A.Soziologie +49 341 993923-12 mmueller@dji.de
Muther, Alisa +49 89 62306-145 muther@dji.de
N
Dr. Naab, Thorsten +49 89 62306-558 naab@dji.de
Nassler, Jacqueline +49 89 62306-256 nassler@dji.de
Németh, Saskia +49 89 62306-230 nemeth@dji.de
Dr. Neuberger, Franz +49 89 62306-356 fneuberger@dji.de
Neubert, Christine +49 89 62306-137 christine.neubert@dji.de
Nobis, Maria +49 345 68178-45 nobis@dji.de
Dr. Nürnberg, Carola, Dipl. Psych. +49 89 62306-170 nuernberg@dji.de
O
Opitz, Susanne +49 89 62306-184 sopitz@dji.de
Ott, Cornelia, M.A. +49 89 62306-321 ott@dji.de
Öztürk, Yasmin oeztuerk@dji.de
P
Pabst, Christopher, Dipl. Sozialwirt +49 89 62306-345 pabst@dji.de
Paulus, Mareike +49 89 62306-226 paulus@dji.de
Pausch, Felix, Diplom-Soziologe +49 345 68178-39 pausch@dji.de
Pelkner, Lisa +49 89 62306-335 pelkner@dji.de
Pelzer, Marit, MA +49 89 62306-142 mpelzer@dji.de
Peterle, Christopher +49 89 62306-377 peterle@dji.de
Petrova, Valeriya +49 89 62306-557 petrova@dji.de
Peucker, Christian, Dipl.-Soz. +49 89 62306-151 peucker@dji.de
Peyk, Sonja, Dipl. Sozw. +49 89 62306-219 peyk@dji.de
Pfaffenberger, Lukas +49 89 62306-274 pfaffenberger@dji.de
Dr. Pluto, Liane +49 89 62306-169 pluto@dji.de
Pollert, Julia +49 89 62306-248 pollert@dji.de
Pooch, Marie-Theres, M.A., Erziehungswiss... +49 89 62306-130 pooch@dji.de
Porfir, Alexandru-Ciprian +49 89 62306-108 alexandru-ciprian.porfir@dji.de
Posmik, Axel, Dipl.-Inform. +49 89 62306-337 axel.posmik@dji.de
Prof. Dr. Pötter, Ulrich +49 89 62306-179 poetter@dji.de
Dr. Prein, Gerald +49 89 62306-333 prein@dji.de
Dr. Preißing, Sonja, Dr. +49 89 62306-332 preissing@dji.de
Pyszny, Aleksandra pyszny@dji.de
Q
Quellenberg, Holger, Dipl.-Soz. +49 89 62306-316 Quellenberg@dji.de
R
Rahmann, Susanne, M.A. +49 89 62306-382 rahmann@dji.de
Rauch, Klara, MA +49 89 62306-377 rauch@dji.de
Prof. Dr. Rauschenbach, Thomas +49 89 62306-280 rauschenbach@dji.de
Dr. Recksiedler, Claudia +49 89 62306-418 recksiedler@dji.de
Redemann, Dominik +49 89 62306-273 redemann@dji.de
Dr. Rehse, Aline, Dipl.-Soz. +49 345 68178-52 rehse@dji.de
Dr. Reisenauer, Eveline +49 89 62306-368 reisenauer@dji.de
Prof. Dr. Reißig, Birgit +49 345 68178-33 reissig@dji.de
Dr. Reiter, Herwig +49 89 62306-186 reiter@dji.de
Reiter, Stefanie, Dipl. Soz. +49 345 68178-75 sreiter@dji.de
Reitzner, Bianca, Dipl. Psych. reitzner@dji.de
Reker, Sarah, M.A. +49 89 62306-406 reker@dji.de
Richter, Jenny +49 341 993923-10 jrichter@dji.de
Richter, Ulrike +49 345 68178-21 urichter@dji.de
Riedel, Birgit, MA +49 89 62306-196 riedel@dji.de
Riedle, Stephanie, Dipl. Päd. riedle@dji.de
Rohrscheidt, Christina von, B.Sc. +49 89 62306-129 rohrscheidt@dji.de
Roithmaier, Nadine, B.A. +49 89 62306-140 roithmaier@dji.de
Roscher, Tobias, M.A. +49 345 68178-67 roscher@dji.de
Ruhfaß, Maria, Dipl. Soziologin, M.A. Kr... +49 89 62306-369 ruhfass@dji.de
Rutenkröger, René +49 345 68178-40 rene.rutenkroeger@dji.de
S
Dr. Salzmann, Daniela, MPH +49 89 62306-116 salzmann@dji.de
Sandner, Eva, M.A. Soz.Päd. +49 89 62306-341 sandner@dji.de
Sann, Alexandra, Dipl. Psych. +49 89 62306-323 sann@dji.de
Dr. Santen, Eric van, Dipl.-Soz. +49 89 62306-175 santen@dji.de
Sarwari, Sharifa +49 89 62306-392 ssarwari@dji.de
Sauer, Philipp sauer@dji.de
Schäfer, Daniela, M.A. +49 89 62306-192 dschaefer@dji.de
Schäler, Erich Felix Vinzenz +49 89 62306-318 schaeler@dji.de
Scharf, Olivia +49 89 62306-194 scharf@dji.de
Schau, Katja, M.A. Soz. +49 345 68178-44 schau@dji.de
Dr. Schelle, Regine, Dipl. Soz-Päd. +49 89 62306-217 schelle@dji.de
Schieke, Marius +49 89 62306-328 schieke@dji.de
Dr. Schilling, Matthias, Dipl.-Päd. schilling@dji.de
Schindler, Bianca, M.A. +49 89 62306-211 bschindler@dji.de
Schlimbach, Tabea, Dipl.- Päd. +49 345 68178-16 schlimbach@dji.de
Schlipphak, Karin, M.A. schlipphak@dji.de
Schmid, Petra, Dipl.-Geogr. +49 89 62306-114 pschmid@dji.de
Schmidt-Tesch, Susanne, Dipl. oec. troph. +49 89 62306-182 sschmidt@dji.de
Schmitt, Claudia, Dipl.-Pädagogin und Se... +49 89 62306-237 schmitt@dji.de
Schmoll, Annemarie, Dipl.-Jur., B.A. +49 89 62306-335 schmoll@dji.de
Dr. Schnock, Brigitte +49 89 62306-352 schnock@dji.de
Scholz, Anna Felicitas +49 345 68178-65 afscholz@dji.de
Dr. Scholz, Antonia +49 89 62306-370 ascholz@dji.de
Schott, Marco, MA Soziologie +49 345 68178-50 schott@dji.de
Schroeter, Ellen +49 345 68178-55 schroeter@dji.de
Schuldt, Annemarie, M.A. Soziologie Univ. +49 89 62306-249 schuldt@dji.de
Schüle-Tschersich, Meike, Dipl. Soz. +49 89 62306-118 schuele@dji.de
Schulze, Renate +49 345 68178-42 schulze@dji.de
Schußmüller, Sonja +49 89 62306-385 schussmueller@dji.de
Schütz, Johanna +49 89 62306-119 jschuetz@dji.de
Dr. Schütz, Sandra, M.A. +49 89 62306-306 schuetz@dji.de
Schweda-Möller, Anna, Dipl.-Päd. +49 89 62306-353 schweda-moeller@dji.de
Schweikl, Gisela +49 89 62306-205 schweikl@dji.de
Dr. Seckinger, Mike, Dipl.-Psych. +49 89 62306-213 seckinger@dji.de
Seil, Marco +49 89 62306-155 marco.seil@dji.de
Seilbeck, Carolin, M.Sc. +49 89 62306-542 seilbeck@dji.de
Seybel, Carolyn, M.A. +49 89 62306-264 seybel@dji.de
Sharifi, Hanna +49 89 62306-326 sharifi@dji.de
Siouta, Andriana, BA Politikwissenschaft +49 89 62306-150 andriana.siouta@dji.de
Sirli, Vlad +49 89 62306-544 vlad-basarab.sirli@dji.de
Spang, Laura +49 89 62306-290 spang@dji.de
Sperger, Sylvia +49 89 62306-390 sperger@dji.de
Spiekermann, Nicole, Dipl.Soz.Päd. +49 89 62306-355 spiekermann@dji.de
Stadler, Katharina, Dipl. Soz. +49 89 62306-336 stadler@dji.de
Stadtmüller, Mersedeh +49 89 62306-143 mersedeh.stadtmueller@dji.de
Stärck, Alexander, Dipl.-Päd. +49 89 62306-228 staerck@dji.de
Dr. Steiner, Christine +49 89 62306-227 steiner@dji.de
Steinkamp, Daniela, M.A. +49 89 62306-195 steinkamp@dji.de
Dr. Stolarova, Margarita +49 89 62306-259 stolarova@dji.de
Streckenbach, Luisa Antonie, M.A. +49 89 62306-596 streckenbach@dji.de
Stürzer, Daniela +49 89 62306-298 daniela.stuerzer@dji.de
Sydow, Katharina +49 345 68178-63 sydow@dji.de
T
Taffertshofer, Birgit, M.A. +49 89 62306-180 taffertshofer@dji.de
Tauber, Silke +49 89 62306-328 tauber@dji.de
Temme, Katharina +49 89 62306-328 temme@dji.de
Thürer, Denis +49 345 68178-23 thuerer@dji.de
Tillmann, Frank, Dipl. Soz. +49 345 68178-13 tillmann@dji.de
Tran, Duy Kien Philipp +49 89 62306-246 tran@dji.de
Dr. Tremel, Inken, Erziehungswissenschaftl... +49 89 62306-302 tremel@dji.de
Tumeltshammer, Sören Roman +49 89 62306-274 tumeltshammer@dji.de
Turani, Daniel, Dipl. Soz. +49 89 62306-276 turani@dji.de
Tursun, Nadira +49 89 62306-408 tursun@dji.de
Turzer, Christina +49 345 68178-74 turzer@dji.de
U
Udodik, Alisa +49 89 62306-678 udodik@dji.de
Uihlein, Clarissa +49 89 62306-358 uihlein@dji.de
Ullrich-Runge, Claudia, Dipl.Päd. +49 345 68178-49 ullrich-runge@dji.de
Ulrich, Susanne Marlene, MPH +49 89 62306-201 ulrich@dji.de
Dr. Urlen, Marc, MA, Dr. rer. pol. +49 89 62306-172 urlen@dji.de
V
Verhoven, Melina +49 89 62306-365 verhoven@dji.de
Vogtländer, Anna, M.Ed. +49 89 62306-190 vogtlaender@dji.de
Vontz, Stephanie, M.A. +49 89 62306-340 vontz@dji.de
W
Wach, Katharina, Dipl.Soz. +49 89 62306-252 wach@dji.de
Wagner, Bernd +49 89 62306-198 bernd.wagner@dji.de
Wagner, Clemens +49 345 68178-61 cwagner@dji.de
Wagner, Daniela +49 89 62306-278 wagner@dji.de
Walcher, Gina, Dipl. Soz. +49 89 62306-181 walcher@dji.de
Walde, Anne +49 341 993923-17 walde@dji.de
Prof. Dr. Walper, Sabine +49 89 62306-289 walper@dji.de
Walter, Elisa, Dipl. Soziologin +49 345 68178-31 ewalter@dji.de
Weber, Katharina, Dipl.-Biol., M.A. +49 89 62306-263 kweber@dji.de
Weber, Maria-Anne, Dipl.-Soz.-Päd. +49 89 62306-244 weber@dji.de
Weigelt, Ina, M.A. +49 345 68178-79 weigelt@dji.de
Weihmayer, Lena, MA +49 89 62306-366 weihmayer@dji.de
Dr. Wendt, Eva-Verena +49 89 62306-117 wendt@dji.de
Widomska, Malgorzata malgorzata.widomska@dji.de
Wildt, Karola +49 89 62306-166 karola.wildt@dji.de
Dr. Willems, Diana, Dipl. Soz., M.A. +49 89 62306-139 willems@dji.de
Winklhofer, Ursula, M.A. +49 89 62306-405 winklhofer@dji.de
Winter, Stephan swinter@dji.de
Wirner, Lisa, MA +49 89 62306-146 wirner@dji.de
Witt, Sven +49 345 68178-40 sven.witt@dji.de
Dr. Witte, Susanne witte@dji.de
Wittmann, Svendy, Dipl.-Soz. +49 89 62306-214 wittmann@dji.de
Wolff, Oliver, Dipl.-Pol., Jurist +49 341 993923-13 wolff@dji.de
Wolfram, Dennis +49 89 62306-408 wolfram@dji.de
Y
Yimez, Deniz +49 89 62306-250 deniz.yimez@dji.de
Dr. Yngborn, Annalena, Dipl. Soz. wiss. +49 89 62306-330 yngborn@dji.de
Z
Zankl, Philipp, M.A. +49 89 62306-388 zankl@dji.de
Zapfe, Linda +49 345 68178-58 zapfe@dji.de
Zedler, Nicole +49 89 62306-420 zedler@dji.de
Zentgraf, Simon +49 89 62306-390 zentgraf@dji.de
Dr. Zerle-Elsäßer, Claudia, Dipl. Soz. +49 89 62306-317 zerle@dji.de
Zierold, Diana, Dipl.Soz. +49 345 68178-81 zierold@dji.de
Zimmermann, Eva +49 345 68178-27 ezimmermann@dji.de
Dr. Zimmermann, Janin, Dipl.Psych. +49 89 62306-102 janin.zimmermann@dji.de
Zimmermann, Julia, Dipl.Soz. +49 89 62306-107 jzimmermann@dji.de
Zoepf, Benedikt +49 89 62306-678 zoepf@dji.de
Zschach, Maren, Dipl.-Päd. +49 345 68178-62 zschach@dji.de
Zucht, Xandra +49 89 62306-279 zucht@dji.de

Diese Seite verwendet Cookies um die Funktionalität sicherzustellen, Zugriffe zu analysieren und die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Durch die weitere Verwendung stimmen Sie der Verarbeitung von Cookies zu. Weitere Informationen und Hinweise zum Widerspruch finden Sie in der Datenschutzerklärung.