Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Jugendinstituts

Name Telefon E-Mail
A
Adolphs, Charlotte +49 89 62306-290 adolphs@dji.de
Dr. Alt, Christian alt@dji.de
Ampartsidi, Gohar +49 89 62306-202 gohar.ampartsidi@dji.de
Angioni, Jessica +49 89 62306-274 angioni@dji.de
Anton, Jeffrey +49 89 62306-393 anton@dji.de
Anzer, Michael +49 89 62306-108 michael.anzer@dji.de
Dr. Aretin, Felicitas von, Dr.phil. +49 89 62306-258 aretin@dji.de
Arnoldt, Bettina, Dipl.Päd. +49 89 62306-334 arnoldt@dji.de
Austin-Cliff, George +49 89 62306-331 austincliff@dji.de
B
Bader, Samuel +49 89 62306-381 sbader@dji.de
Barekzai, Roman +49 89 62306-314 roman.barekzai@dji.de
Baron, Franka, M.A. +49 89 62306-491 baron@dji.de
Basgier, Matias +49 89 62306-132 matias.basgier@dji.de
Bauereiss, Renate, M.A. +49 89 62306-266 bauereiss@dji.de
Bayer, Hiltrud, M.A. +49 89 62306-275 bayer@dji.de
Beierle, Sarah, Dipl. Soz. Wiss. +49 345 68178-48 beierle@dji.de
Berg-Lupper, Ulrike, Dipl.-Soz. +49 89 62306-224 berg@dji.de
Dr. Berngruber, Anne, Dipl.-Sozialwirtin +49 89 62306-591 berngruber@dji.de
Dr. Bernhardt, Janine +49 89 62306-187 bernhardt@dji.de
Dr. Berth, Felix, M.A. +49 89 62306-595 berth@dji.de
Beutin, Anna, M.A. Erziehungswissenschaften beutin@dji.de
Birke, Manja +49 345 68178-41 birke@dji.de
Dr. Birnbacher, Leonhard +49 89 62306-384 birnbacher@dji.de
Dr. Bischoff, Ursula, Dipl.-Soz. +49 345 68178-32 bischoff@dji.de
Dr. Blatter, Kristine, Dipl.-Psych. +49 89 62306-206 blatter@dji.de
Blauig-Schaaf, Norbert, Diplom-Pädagoge +49 341 993923-14 blauig-schaaf@dji.de
Dr. Bloem, Simone bloem@dji.de
Bocu, Büsra +49 89 62306-185 buesra.bocu@dji.de
Bogner, Florian +49 345 68178-22 bogner@dji.de
Böhm, Annette +49 89 62306-298 annette.boehm@dji.de
Dr. Boll, Christina +49 89 62306-255 boll@dji.de
Dr. Born-Rauchenecker, Eva, M.A. +49 89 62306-294 born@dji.de
Dr. Bovenschen, Ina, Dipl.-Psych. +49 89 62306-167 bovenschen@dji.de
Braun, Dominik, Master of Arts +49 89 62306-379 dobraun@dji.de
Brock, Michael +49 341 993923-15 brock@dji.de
Burger, Silke +49 89 62306-256 sburger@dji.de
Dr. Buschmeyer, Anna +49 89 62306-220 buschmeyer@dji.de
C
Dr. Castiglioni, Laura, Dipl. Pol.Wiss. +49 89 62306-423 castiglioni@dji.de
D
Dahlke, Juliane +49 89 62306-247 dahlke@dji.de
Derr, Regine, Dipl.-Soz. +49 89 62306-285 derr@dji.de
Dezauer, Lisa +49 89 62306-302 dezauer@dji.de
Dialer, Carmen, M.A. dialer@dji.de
Dickbertel, Jana +49 345 68178-22 dickbertel@dji.de
Dohna, Dido zu +49 89 62306-257 dohna@dji.de
Domakowski, Silvia +49 89 62306-241 domakowski@dji.de
Dörner, Astrid, Dipl. +49 89 62306-376 adoerner@dji.de
Dosch, Nadine +49 89 62306-247 dosch@dji.de
Dr. Drexl, Doris, M.A. Pädagogik +49 89 62306-215 dodrexl@dji.de
Durand, Judith, Dipl. Päd. +49 89 62306-235 durand@dji.de
E
Eberlein, Noemi, M.A. +49 89 62306-422 eberlein@dji.de
Ehnert, Katrin, M.A. +49 345 68178-72 ehnert@dji.de
Eichmann, Veronika, M.A. +49 89 62306-131 eichmann@dji.de
Eissa, Samira +49 89 62306-285 eissa@dji.de
Engel, Juliane, M.A. +49 89 62306-125 engel@dji.de
Dr. Entleitner-Phleps, Christine, Dr.phil. entleitner-phleps@dji.de
Eppinger, Sabeth, MA +49 89 62306-378 eppinger@dji.de
Epstein, Katja +49 89 62306-161 katja.epstein@dji.de
F
Fakhir, Zainab +49 89 62306-377 fakhir@dji.de
Falten, Lisa-Marie +49 89 62306-390 falten@dji.de
Fecondo, Laura +49 89 62306-678 fecondo@dji.de
Fehser, Stefan, Dipl.-Soz. +49 345 68178-73 fehser@dji.de
Feucht, Alexander +49 89 62306-154 alexander.feucht@dji.de
Dr. Figlestahler, Carmen, M.A. +49 345 68178-34 figlestahler@dji.de
Fischer, Andreas, M.A. +49 89 62306-541 anfischer@dji.de
Fischer, Astrid +49 89 62306-160 astrid.fischer@dji.de
Dr. Fischer, Thomas A., Dipl.-Päd. +49 89 62306-292 tfischer@dji.de
Fleckenstein, Denise, M.A. +49 89 62306-161 denise.fleckenstein@dji.de
Dr. Frank, Anja +49 345 68178-28 afrank@dji.de
Frank, Carola, M.A. +49 89 62306-268 cfrank@dji.de
Franz, Karola +49 89 62306-254 franz@dji.de
Fritz, Meike +49 89 62306-135 meike.fritz@dji.de
Prof. Dr. Fuchs-Rechlin, Kirsten +49 89 62306-313 fuchs-rechlin@dji.de
Furthmüller, Peter, Dipl.-Soz. +49 89 62306-262 furthmueller@dji.de
G
Gandlgruber, Monika, Dipl.-Kfm. +49 89 62306-147 gandlgruber@dji.de
Ganzevoort, Sylvie +49 89 62306-319 ganzevoort@dji.de
Dr. Gaupp, Nora, Dipl. Psych. +49 89 62306-324 gaupp@dji.de
Gavranic, Maria +49 89 62306-392 gavranic@dji.de
Gedon, Benjamin, Dipl.-Soziologe +49 89 62306-200 gedon@dji.de
Dr. Geier, Boris, Dipl. Psych. +49 89 62306-144 geier@dji.de
Dr. Geiger, Kristina +49 89 62306-424 kgeiger@dji.de
Gerber, Christine, Dipl. Soz. Päd; M.A. ... +49 89 62306-590 gerber@dji.de
Dr. Gerleigner, Susanne +49 89 62306-304 gerleigner@dji.de
Gerum, Maria Magdalena, M.A. Soziologie +49 89 62306-253 gerum@dji.de
Gessler, Angélique +49 89 62306-307 gessler@dji.de
Gille, Martina, Dipl.-Soz. +49 89 62306-127 gille@dji.de
Gleich, Reinhard +49 89 62306-123 reinhard.gleich@dji.de
Gobs, Benedikt German +49 89 62306-375 gobs@dji.de
Dr. Göricke, Petra +49 345 68178-11 goericke@dji.de
Grahneis, Anja anja.grahneis@dji.de
Greitemeier, Ute, Dipl.-Soz. +49 89 62306-277 greitemeier@dji.de
Dr. Greuel, Frank, Dipl.Päd. +49 345 68178-29 greuel@dji.de
Grgic, Mariana, Dipl. Soz. +49 89 62306-168 grgic@dji.de
Großkurth, Heike, Dipl. Soz. +49 89 62306-415 grosskurth@dji.de
Dr. Groth, Katarina, Psychologin, M.Sc. +49 89 62306-225 groth@dji.de
Gruber, Veronika, Dipl. Soz. +49 89 62306-362 gruber@dji.de
Dr. Guglhör-Rudan, Angelika +49 89 62306-216 guglhoer@dji.de
Gulowski, Rebecca, MA +49 89 62306-207 gulowski@dji.de
H
Dr. Haase, Katrin +49 345 68178-56 haase@dji.de
Dr. Hahn, Sophie, Dipl. Soz. hahn@dji.de
Hank, Dominik +49 89 62306-377 hank@dji.de
Hanke, Sarah, Syndikusrechtsanwältin +49 89 62306-502 sarah.hanke@dji.de
Hansjakob, Johanna, Dipl.Soz. +49 89 62306-327 hansjakob@dji.de
Dr. Hanssen, Kirsten +49 89 62306-148 hanssen@dji.de
Hartl, Johann, Dipl.Päd. (Univ.) +49 89 62306-357 jhartl@dji.de
Hartmann, R. +49 89 62306-328 rhartmann@dji.de
Hartmann, Rüdiger +49 89 62306-243 hartmann@dji.de
Dr. Haubrich, Karin, Dipl.-Soz. +49 89 62306-174 haubrich@dji.de
Heene, Sabine +49 89 62306-299 heene@dji.de
Hein, Monica +49 89 62306-203 monica.hein@dji.de
Heins, Gabriele, Dipl.-Wirtschaftsing. +49 89 62306-404 gabriele.heins@dji.de
Dr. Heintz-Martin, Valerie, Ph.D., Dipl. Soz. +49 89 62306-543 heintz-martin@dji.de
Dr. Heinz, Jana, PD +49 89 62306-190 heinz@dji.de
Heinze, Franziska +49 345 68178-53 heinze@dji.de
Dr. Heitkötter, Martina +49 89 62306-408 heitkoetter@dji.de
Heland, Cornelia heland@dji.de
Helmle, Angela Anna +49 89 62306-309 helmle@dji.de
Hemmann, Max +49 345 68178-22 hemmann@dji.de
Dr. Hemming, Karen, Dipl.-Soz. +49 345 68178-51 hemming@dji.de
Henze, Eyk, M.A. +49 345 68178-25 ehenze@dji.de
Herbert, David herbert@dji.de
Dr. Herding, Maruta +49 345 68178-18 herding@dji.de
Hetz, Christian +49 89 62306-360 christian.hetz@dji.de
Heuberger, Stephan +49 89 62306-251 heuberger@dji.de
Dr. Heydrich-Riedl, Erika erika.heydrich-riedl@dji.de
Hoch, Carolin, Dipl.-Soz. hoch@dji.de
Hofele, Uta, M.A. +49 89 62306-173 hofele@dji.de
Hofferek, Julia +49 89 62306-246 hofferek@dji.de
Dr. Hoffmann-Recksiedler, Claudia, Dipl.-P... +49 89 62306-418 Hoffmann-Recksiedler@dji.de
Hofherr, Stefan, Dipl. Soz. +49 89 62306-303 hofherr@dji.de
Hofmann-Lun, Irene, Dipl.-Soz. +49 89 62306-236 hofmann@dji.de
Dr. Hofmann-van de Poll, Frederike, M.A. P... +49 89 62306-109 fhofmann@dji.de
Hohnstein, Sally, M.A. +49 345 68178-46 hohnstein@dji.de
Holthusen, Bernd, Dipl.-Pol. +49 89 62306-101 holthusen@dji.de
Holzwig, Anet +49 89 62306-229 holzwig@dji.de
Dr. Hoops, Sabrina, Dipl.-Päd. +49 89 62306-267 hoops@dji.de
Horn, Marion, M.A. +49 89 62306-311 horn@dji.de
Hornfeck, Fabienne, M.Sc. hornfeck@dji.de
Dr. Hubert, Sandra, Dipl. Soz.Wiss. +49 89 62306-342 hubert@dji.de
Hudelmayer, Annika +49 89 62306-392 hudelmayer@dji.de
Hummel, Steven +49 345 68178-61 shummel@dji.de
Hüsken, Katrin, Dipl.-Psych. +49 89 62306-288 huesken@dji.de
I
Ignaszewski, Susanne +49 345 68178-35 ignaszewski@dji.de
Isermann, Maren, Dipl.-Betriebswirtin (FH) +49 89 62306-338 maren.isermann@dji.de
J
Jacob, Katja, Dipl. Kff. (FH) +49 89 62306-158 jacob@dji.de
Jähnert, Alexandra, M.A. +49 89 62306-601 jaehnert@dji.de
Dr. Jakob, Maria jakob@dji.de
Dr. Jentsch, Birgit +49 89 62306-194 jentsch@dji.de
Johann, Tobias, M.A. +49 345 68178-77 johann@dji.de
Dr. Jukschat, Nadine +49 345 68178-76 jukschat@dji.de
Dr. Jungmann, Alexander +49 89 62306-540 jungmann@dji.de
K
Dr. Kadera, Stepanka +49 89 62306-503 kadera@dji.de
Kaiser, Anna-Katharina, M.A. +49 89 62306-383 kaiser@dji.de
Prof. Dr. Kalicki, Bernhard +49 89 62306-204 kalicki@dji.de
Kämpfe, Gabriele +49 345 68178-14 kaempfe@dji.de
Kanamüller, Alexander, M.A. +49 89 62306-430 kanamueller@dji.de
Kappes, Verena +49 89 62306-274 kappes@dji.de
Kappler, Selina, M.A. +49 89 62306-156 kappler@dji.de
Kattner, Meral-Roswitha +49 89 62306-164 meral.kattner@dji.de
Keilberth, Daniela +49 89 62306-113 keilberth@dji.de
Kern, Theresa +49 89 62306-297 kern@dji.de
Kiermaier, Johanna +49 89 62306-220 kiermaier@dji.de
Kießling, Silvia, Dipl.-Betriebswirtin +49 89 62306-152 silvia.kiessling@dji.de
Dr. Kindler, Heinz, Dipl. Psych. +49 89 62306-245 kindler@dji.de
Klammt, Astrid +49 89 62306-351 klammt@dji.de
Kleinschrot, Leonie +49 89 62306-253 kleinschrot@dji.de
Kleint, Isabell +49 345 68178-60 kleint@dji.de
Dr. Klinkhammer, Nicole +49 89 62306-197 nklinkhammer@dji.de
Dr. Klug, Christina +49 89 62306-315 klug@dji.de
Knaust, Kevin +49 345 68178-22 knaust@dji.de
Knöpfle, Gerlinde, M.A. +49 89 62306-421 knoepfle@dji.de
Köhler, Tobias +49 89 62306-274 koehler@dji.de
Kokodynsky-Haas, Christina +49 89 62306-233 kokodynsky@dji.de
Kolsch, Sebastian, M.Sc. +49 89 62306-178 sebastian.kolsch@dji.de
König, Frank, Dipl.-Pol.; Dipl.-Soz.Päd. +49 345 68178-36 fkoenig@dji.de
Kopp, Katharina +49 231 755-8183 kopp@dji.de
Köster, Klara +49 89 62306-712 koester@dji.de
Kott-Hautmann, Alexandra +49 89 62306-159 alexandra.kott-hautmann@dji.de
Kratz, Joanna, M.A. Pädagogik Univ. +49 89 62306-237 kratz@dji.de
Kratzlmeier, Ute +49 89 62306-272 kratzlmeier@dji.de
Dr. Krell, Claudia, Dipl. Psych. +49 89 62306-310 krell@dji.de
Kreuch, Matthias +49 89 62306-223 kreuch@dji.de
Krüger, Christina, Staatsexamen +49 89 62306-312 krueger@dji.de
Kudin, Kateryna +49 89 62306-157 kateryna.kudin@dji.de
Dr. Kuger, Susanne, Dipl.-Psych. +49 89 62306-322 kuger@dji.de
Kul-Federspiel, Iwona +49 89 62306-354 kul-federspiel@dji.de
Küppers, Lara, M.Sc. +49 89 62306-296 kueppers@dji.de
L
Laffrenzen, Nicole +49 89 62306-461 nicole.laffrenzen@dji.de
Lahrmann, Jan +49 89 62306-320 lahrmann@dji.de
Lamm, Irina +49 89 62306-339 irina.lamm@dji.de
Lang, Kim, B.A. +49 345 68178-58 klang@dji.de
Dr. Langmeyer-Tornier, Alexandra +49 89 62306-592 langmeyer@dji.de
Langner, Joachim, M.A. +49 345 68178-38 jlangner@dji.de
Laux, Norbert, Dipl.-Ing., Dipl.-Theol. +49 89 62306-284 norbert.laux@dji.de
Dr. Leser, Cornelia, Dipl.-Ing. +49 341 993923-16 leser@dji.de
Dr. Liel, Christoph, M.A. Soziale Arbeit +49 89 62306-232 liel@dji.de
Dr. Lien, Shih-cheng +49 89 62306-389 lien@dji.de
Dr. Linberg, Anja linberg@dji.de
Lipowski, Hilke, M.A. +49 89 62306-347 lipowski@dji.de
Lippert, Kerstin, Dipl.-Soziologin +49 89 62306-271 lippert@dji.de
Dr. Lochner, Susanne Patricia, Dipl. +49 89 62306-567 lochner@dji.de
Loick Molina, Steffen, M.A. +49 89 62306-363 loick@dji.de
Lorenz, Alexander, M.A. +49 341 993923-11 lorenz@dji.de
Löwel, Erich Felix Vinzenz +49 89 62306-318 loewel@dji.de
Dr. Lüders, Christian +49 89 62306-210 lueders@dji.de
Ludwig, Jacqueline +49 89 62306-371 ludwig@dji.de
Lützenkirchen, Ralf +49 89 62306-124 ralf.luetzenkirchen@dji.de
Dr. Lux, Ulrike, Dipl. Psych. +49 89 62306-116 ulux@dji.de
M
Macion, Andrea, M. A. +49 89 62306-218 macion@dji.de
Mahl, Franciska, Dipl.Soz. +49 345 68178-17 mahl@dji.de
Mahmoody, Zahra +49 345 68178-15 zahra.mahmoody@dji.de
Dr. Mairhofer, Andreas +49 89 62306-105 mairhofer@dji.de
Maly-Motta, Hanna Lena, M.A. +49 89 62306-212 maly-motta@dji.de
Mannebach, Sabrina +49 89 62306-319 mannebach@dji.de
Martin, Andrea, M.A. +49 89 62306-594 martin@dji.de
Martin, Julian +49 345 68178-68 jmartin@dji.de
Marx, Sarah +49 89 62306-156 marx@dji.de
März, Anke +49 345 68178-30 maerz@dji.de
Mayer, Marie Sophie +49 89 62306-274 msmayer@dji.de
Dr. Meiner-Teubner, Christiane, M.A. meiner-teubner@dji.de
Menzel, Britta, M.A. +49 89 62306-128 menzel@dji.de
Meyer, Rosalie, M.A. +49 89 62306-138 rmeyer@dji.de
Michallek, Soeren michallek@dji.de
Michl, Stefan, M.A. +49 89 62306-425 michl@dji.de
Dr. Milbradt, Björn +49 345 68178-37 milbradt@dji.de
Mögling, Tatjana, Dipl. Phil. +49 345 68178-26 moegling@dji.de
Mohabe, Zubeer +49 89 62306-165 zubeer.mohabe@dji.de
Mohrherr, Claudia +49 89 62306-346 mohrherr@dji.de
Möller, Vanessa +49 89 62306-390 moeller@dji.de
Mühlbauer, Markus +49 89 62306-373 markus.muehlbauer@dji.de
Müller, Dagmar, Dipl.-Soz.Wiss. +49 89 62306-176 dmueller@dji.de
Müller, Jasmin +49 89 62306-331 jamueller@dji.de
Müller, Matthias, M.A.Soziologie +49 341 993923-12 mmueller@dji.de
Dr. Müller, Michael +49 89 62306-380 mimueller@dji.de
Müller, Ulrike, M.A. +49 89 62306-372 umueller@dji.de
Muther, Alisa +49 89 62306-312 muther@dji.de
N
Dr. Naab, Thorsten +49 89 62306-558 naab@dji.de
Dr. Neuberger, Franz +49 89 62306-356 fneuberger@dji.de
Neubert, Christine +49 89 62306-137 christine.neubert@dji.de
Dr. Nikolka, Till +49 89 62306-589 nikolka@dji.de
Dr. Nürnberg, Carola, Dipl. Psych. +49 89 62306-170 nuernberg@dji.de
O
Opitz, Susanne +49 89 62306-184 sopitz@dji.de
Dr. Otremba, Katrin, M.A. +49 89 62306-488 otremba@dji.de
Ott, Cornelia, M.A. +49 89 62306-321 ott@dji.de
Öztürk, Yasmin, M.Sc. +49 89 62306-209 oeztuerk@dji.de
P
Pelzer, Marit, MA +49 89 62306-142 mpelzer@dji.de
Peterle, Christopher, M.A. +49 89 62306-345 peterle@dji.de
Peucker, Christian, Dipl.-Soz. +49 89 62306-151 peucker@dji.de
Peyk, Sonja, Dipl. Sozw. peyk@dji.de
Pfaffenberger, Lukas +49 89 62306-274 pfaffenberger@dji.de
Pilsl, Anja +49 89 62306-369 pilsl@dji.de
Dr. Pluto, Liane +49 89 62306-169 pluto@dji.de
Pohl, Pascal +49 89 62306-678 pohl@dji.de
Pollert, Julia +49 89 62306-248 pollert@dji.de
Pooch, Marie-Theres, M.A., Erziehungswiss... +49 89 62306-130 pooch@dji.de
Porfir, Alexandru-Ciprian +49 89 62306-108 alexandru-ciprian.porfir@dji.de
Posmik, Axel, Dipl.-Inform. +49 89 62306-337 axel.posmik@dji.de
Prof. Dr. Pötter, Ulrich +49 89 62306-179 poetter@dji.de
Dr. Prein, Gerald +49 89 62306-333 prein@dji.de
Q
Quellenberg, Holger, Dipl.-Soz. +49 89 62306-316 Quellenberg@dji.de
R
Rahmann, Susanne, M.A. +49 89 62306-382 rahmann@dji.de
Rauch, Klara, MA rauch@dji.de
Prof. Dr. Rauschenbach, Thomas +49 89 62306-280 rauschenbach@dji.de
Redemann, Dominik +49 89 62306-273 redemann@dji.de
Dr. Rehse, Aline, Dipl.-Soz. rehse@dji.de
Reim, Julia +49 89 62306-117 reim@dji.de
Dr. Reisenauer, Eveline +49 89 62306-368 reisenauer@dji.de
Prof. Dr. Reißig, Birgit +49 345 68178-33 reissig@dji.de
Dr. Reiter, Herwig +49 89 62306-186 reiter@dji.de
Reiter, Stefanie, Dipl. Soz. sreiter@dji.de
Reitzner, Bianca, Dipl. Psych. +49 89 62306-140 reitzner@dji.de
Reker, Sarah, M.A. reker@dji.de
Richter, Jenny, Dipl.-Soziologin +49 341 993923-10 jrichter@dji.de
Richter, Ulrike +49 345 68178-21 urichter@dji.de
Riedel, Birgit, MA +49 89 62306-196 riedel@dji.de
Riedle, Stephanie, Dipl. Päd. +49 89 62306-126 riedle@dji.de
Röhrs, Nicola +49 89 62306-114 roehrs@dji.de
Rohrscheidt, Christina von, B.Sc. +49 89 62306-129 rohrscheidt@dji.de
Römig, Franka +49 89 62306-392 roemig@dji.de
Roscher, Tobias, M.A. +49 345 68178-67 roscher@dji.de
Rutenkröger, René +49 345 68178-71 rene.rutenkroeger@dji.de
S
Sandner, Eva, Diplom-Sozialpädagogin, Ma... +49 89 62306-341 sandner@dji.de
Sann, Alexandra, Dipl. Psych. +49 89 62306-323 sann@dji.de
Dr. Santen, Eric van, Dipl.-Soz. +49 89 62306-175 santen@dji.de
Dr. Schacht, Diana +49 89 62306-359 dschacht@dji.de
Schäfer, Daniela, M.A. +49 89 62306-192 dschaefer@dji.de
Schau, Katja, M.A. Soz. +49 345 68178-44 schau@dji.de
Prof. Dr. Schelle, Regine, Dipl. Soz-Päd. +49 89 62306-217 schelle@dji.de
Scheufen, Hendrik scheufen@dji.de
Schickle, Valerie +49 89 62306-308 schickle@dji.de
Schindler, Bianca, M.A. +49 89 62306-211 bschindler@dji.de
Schlimbach, Tabea, Dipl.- Päd. +49 345 68178-16 schlimbach@dji.de
Schmid, Petra, Dipl.-Geogr. +49 89 62306-114 peschmid@dji.de
Schmoll, Annemarie, Dipl.-Jur., B.A. +49 89 62306-335 schmoll@dji.de
Dr. Schnock, Brigitte +49 89 62306-352 schnock@dji.de
Dr. Scholz, Antonia +49 89 62306-370 ascholz@dji.de
Scholze, Johannes Matthias +49 89 62306-542 scholze@dji.de
Schott, Marco, MA +49 345 68178-50 schott@dji.de
Schraub, Theresa +49 89 62306-326 schraub@dji.de
Schroeter, Ellen +49 345 68178-55 schroeter@dji.de
Schuldt, Annemarie, M.A. Soziologie Univ. +49 89 62306-249 schuldt@dji.de
Schüle, Noah +49 89 62306-219 nschuele@dji.de
Schüle-Tschersich, Meike, Dipl. Soz. +49 89 62306-118 schuele@dji.de
Dr. Schüller, Simone +49 89 62306-242 schueller@dji.de
Schulze, Renate +49 345 68178-42 schulze@dji.de
Schußmüller, Sonja +49 89 62306-385 schussmueller@dji.de
Dr. Schütz, Johanna, M.A. +49 89 62306-119 jschuetz@dji.de
Dr. Schütz, Sandra, M.A. schuetz@dji.de
Dr. Schütze, Lea, Dipl.-Soz. +49 89 62306-348 schuetze@dji.de
Schweda, Anna, Dipl.-Päd. +49 89 62306-353 schweda@dji.de
Schweikl, Gisela +49 89 62306-205 schweikl@dji.de
Dr. Seckinger, Mike, Dipl.-Psych. +49 89 62306-213 seckinger@dji.de
Seil, Marco +49 89 62306-155 marco.seil@dji.de
Selis, Angela +49 89 62306-163 angela.selis@dji.de
Seybel, Carolyn, M.A. +49 89 62306-264 seybel@dji.de
Sharifi, Hanna +49 89 62306-326 sharifi@dji.de
Siouta, Andriana, BA Politikwissenschaft +49 89 62306-150 andriana.siouta@dji.de
Sirli, Vlad +49 89 62306-544 vlad-basarab.sirli@dji.de
Sowade, Clara +49 89 62306-240 sowade@dji.de
Spang, Laura +49 89 62306-290 spang@dji.de
Spasojevic, Zorana +49 89 62306-375 spasojevic@dji.de
Spensberger, Florian +49 89 62306-387 spensberger@dji.de
Sperger, Sylvia +49 89 62306-230 sperger@dji.de
Spiekermann, Nicole, Dipl.Soz.Päd. +49 89 62306-355 spiekermann@dji.de
Spielvogel, Xandra +49 89 62306-279 spielvogel@dji.de
Sporrer, Christine, M. A. und BA +49 89 62306-182 sporrer@dji.de
Stadler, Katharina, Dipl. Soz. +49 89 62306-336 stadler@dji.de
Stadtmüller, Mersedeh +49 89 62306-143 mersedeh.stadtmueller@dji.de
Dr. Steiner, Christine +49 89 62306-227 steiner@dji.de
Steinkamp, Daniela, M.A. +49 89 62306-195 steinkamp@dji.de
Dr. Stolarova, Margarita +49 89 62306-259 stolarova@dji.de
Stürzer, Daniela +49 89 62306-298 daniela.stuerzer@dji.de
Svetlova-Fessl, Kira +49 89 62306-240 svetlova-fessl@dji.de
Sydow, Katharina +49 345 68178-63 sydow@dji.de
T
Taffertshofer, Birgit, M.A. +49 89 62306-180 taffertshofer@dji.de
Thürer, Denis +49 345 68178-23 thuerer@dji.de
Dr. Tillmann, Frank, Dipl. Soz. +49 345 68178-13 tillmann@dji.de
Tran, Kien, M.A. Soz. +49 89 62306-246 tran@dji.de
Turani, Daniel, Dipl. Soz. +49 89 62306-276 turani@dji.de
Tursun, Nadira +49 89 62306-408 tursun@dji.de
Turzer, Christina, M.A. +49 345 68178-74 turzer@dji.de
U
Uihlein, Clarissa +49 89 62306-358 uihlein@dji.de
Ullrich-Runge, Claudia, Dipl.Päd. +49 345 68178-49 ullrich-runge@dji.de
Ulrich, Lisa +49 89 62306-386 lulrich@dji.de
Ulrich, Susanne Marlene, MPH +49 89 62306-201 ulrich@dji.de
Dr. Urlen, Marc, MA, Dr. rer. pol. +49 89 62306-172 urlen@dji.de
V
Verhoven, Melina +49 89 62306-365 verhoven@dji.de
W
Wagner, Bernd +49 89 62306-198 bernd.wagner@dji.de
Wagner, Clemens +49 345 68178-61 cwagner@dji.de
Wagner, Daniela +49 89 62306-278 wagner@dji.de
Walcher, Gina, Dipl. Soz. +49 89 62306-181 walcher@dji.de
Dr. Walde, Anne +49 341 993923-17 walde@dji.de
Prof. Dr. Walper, Sabine +49 89 62306-289 walper@dji.de
Walter, Elisa, Dipl. Soz. +49 345 68178-31 ewalter@dji.de
Weber, Jessica-Marie +49 89 62306-299 jweber@dji.de
Weber, Katharina, Dipl.-Biologin, Sinologin +49 89 62306-263 kweber@dji.de
Weber, Maria-Anne, Dipl.-Soz.-Päd. +49 89 62306-244 weber@dji.de
Weichert, Caroline +49 89 62306-309 weichert@dji.de
Weigelt, Ina, M.A. +49 345 68178-79 weigelt@dji.de
Weihmayer, Lena, MA +49 89 62306-366 weihmayer@dji.de
Dr. Wendt, Eva-Verena, Dipl.-Psych. +49 89 62306-117 wendt@dji.de
Wenger, Felix +49 89 62306-300 wenger@dji.de
Widomska, Malgorzata +49 89 62306-391 malgorzata.widomska@dji.de
Wielath, Svenja +49 89 62306-274 wielath@dji.de
Wildt, Karola +49 89 62306-166 karola.wildt@dji.de
Dr. Willems, Diana, Dipl. Soz., M.A. +49 89 62306-139 willems@dji.de
Winklhofer, Ursula, M.A. +49 89 62306-405 winklhofer@dji.de
Wirner, Lisa, M.A. +49 89 62306-146 wirner@dji.de
Dr. Witte, Susanne +49 89 62306-221 witte@dji.de
Wittmann, Svendy, Dipl.-Soz. +49 89 62306-214 wittmann@dji.de
Wolff, Oliver, Dipl.-Pol., Jurist +49 341 993923-13 wolff@dji.de
Wozniak, Christin Marie +49 231 744-8183 wozniak@dji.de
Y
Dr. Yngborn, Annalena, Dipl. Soz. +49 89 62306-330 yngborn@dji.de
Z
Zankl, Philipp, M.A. +49 89 62306-388 zankl@dji.de
Zedler, Nicole +49 89 62306-420 zedler@dji.de
Zentgraf, Simon +49 89 62306-390 zentgraf@dji.de
Dr. Zerle-Elsäßer, Claudia, Dipl. Soz. +49 89 62306-317 zerle@dji.de
Zierold, Diana, Dipl.Soz. +49 345 68178-81 zierold@dji.de
Zimmermann, Eva +49 345 68178-27 ezimmermann@dji.de
Dr. Zimmermann, Janin, Dipl.Psych. +49 89 62306-102 janin.zimmermann@dji.de
Zimmermann, Julia, Dipl.Soz. +49 89 62306-107 jzimmermann@dji.de
Zoepf, Benedikt +49 89 62306-678 zoepf@dji.de
Dr. Zschach, Maren, Dipl.-Päd. +49 345 68178-62 zschach@dji.de

Diese Seite verwendet Cookies um die Funktionalität sicherzustellen, Zugriffe zu analysieren und die Nutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Durch die weitere Verwendung stimmen Sie der Verarbeitung von Cookies zu. Weitere Informationen und Hinweise zum Widerspruch finden Sie in der Datenschutzerklärung.